ANNOUNCEMENT MESSAGE

Unavailability of Selected AmBank Services on 12 September 2017

Dear Valued Customers,

Please be informed that the following banking services will be temporarily unavailable on Tuesday, 12 September 2017 to facilitate system maintenance activities with details as follows:

Impacted Services Time

• AmBank Credit Card repayment
• Bill payment using Credit Card via AmOnline and Contact Centre
• Credit Card activation via SMS and Contact Centre
• Credit Card Blocking via Contact Centre
• Credit Card enquiry on outstanding balance and transactions history
• Credit Card transactions for online purchases
• Debit Card overseas cash withdrawal and retail purchases/point of sales (POS) transactions/online purchases through MasterCard network

12:01 a.m. - 4:30 a.m.

During this period, kindly plan your transactions and repayments accordingly.


Any inconvenience caused is sincerely regretted. For further enquiries, kindly call our Contact Centre at +603-2178 8888.

Thank you for banking with us.

NOTIS PEMBERITAHUAN

Gangguan Perkhidmatan Tertentu AmBank pada 12 September 2017

Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa perkhidmatan berikut akan mengalami gangguan sementara pada hari Selasa, 12 September 2017 untuk memudahkan aktiviti penyelenggaran sistem perbankan kami dengan maklumat seperti berikut:

Perkhidmatan Terganggu Masa

• Pembayaran Kad Kredit AmBank
• Pembayaran bil menggunakan Kad Kredit melalui AmOnline dan Pusat Panggilan
• Pengaktifan Kad Kredit melalui SMS dan Pusat Panggilan
• Sekatan Kad Kredit melalui Pusat Panggilan
• Semakan baki semasa dan sejarah transaksi Kad Kredit
• Pembelian dalam talian menggunakan Kad Kredit
• Pengeluaran tunai di luar negara dan pembelian runcit/transaksi di tempat jualan/pembelian dalam talian menggunakan Kad Debit melalui rangkaian MasterCard

12:01 pagi - 4:30 pagi

Dalam tempoh ini, sila rancang transaksi dan pembayaran anda dengan sewajarnya.


Segala kesulitan amatlah dikesali. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami melalui +603-2178 8888.


Terima kasih kerana berurusan dengan kami.