IMPORTANT NOTICE
 
COLLECTION OF VEHICLE REGISTRATION CARD BY 15 JUNE 2017

 

Dear Valued Customer,
 
We wish to advise you to collect your Vehicle Registration Card during your visit to the Branch.
 
Please note that if the Vehicle Registration Card is not collected it will be sent to our centralised location. A courier and administrative fee will be imposed on any subsequent request for the Vehicle Registration Card.
 
Please ignore this notice if you have already collected your Vehicle Registration Card.
 
You may call our Contact Centre at +603 2178 8888 for any enquiries.
 
Thank you for banking with us.
 
NOTIS PENTING
 
KUTIPAN KAD PENDAFTARAN KENDERAAN SEBELUM 15 JUNE 2017
 
Pelanggan yang Dihargai,
 
Harap maklum bahawa anda dikehendaki untuk mengambil Kad Pendaftaran bagi kenderaan anda semasa lawatan ke cawangan.
 
Sila ambil perhatian bahawa jika Kad Pendaftaran tersebut tidak diambil  ia akan dihantar ke lokasi pusat kami. Yuran kurier dan pentadbiran akan dikenakan untuk sebarang permintaan seterusnya terhadap Kad Pendaftaran tersebut.
 
Sila abaikan notis ini jika anda telahpun mengambil Kad Pendaftaran Kenderaan anda.
 
Sila hubungi Pusat Panggilan kami melalui +603 21788888 untuk sebarang pertanyaan. 
 
Terima kasih kerana berurusan dengan kami.