Revision on Fixed Deposit/Term Deposit Board Rate​

Monday, 12 September 2022​

Dear Valued Customers,

Please be advised that following announcement made by Bank Negara Malaysia (BNM) on Thursday, 8 September 2022, regarding the revision of Overnight Policy Rate (OPR), the Board Rate for our Fixed Deposit/Term Deposit will be revised as follows with effect from Tuesday, 13 September 2022:

 

For the board rates of other tenures, kindly visit www.ambank.com.my/eng/rates-fees-charges​.

Should you require any clarifications, please speak to any of the Customer Service Officers at our branch or call our Contact Centre at 03-2178 8888.

Thank you for banking with us.


A PIDM Member

Protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor


PEMBERITAHUAN

Semakan Semula Kadar Niaga Deposit Tetap/Deposit Bertempoh

Isnin, 12 September 2022

Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa selaras dengan pengumuman oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada Khamis, 8 September 2022 mengenai semakan Kadar Dasar Semalaman (KDS), Kadar Niaga Deposit Tetap/Deposit Bertempoh kami akan disemak semula seperti yang berikut berkuat kuasa mulai Selasa, 13 September 2022:Untuk kadar niaga bagi tempoh yang lain, sila layari www.ambank.com.my/eng/rates-fees-charges.

Jika anda memerlukan sebarang penerangan lanjut, sila berhubung dengan mana-mana Pegawai Khidmat Pelanggan di cawangan kami atau hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.


Ahli PIDM

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

​​​​​​​​​​​