NOTICE
 
Revision of Base Rate and Base Lending Rate/Base Financing Rate

 

Dear Valued Customers,

Please be advised that with effect from Wednesday, 31 January 2018 the Bank’s Base Rate (BR), Base Lending Rate (BLR) and Base Financing Rate (BFR) will be revised as follows:

​Base Rate (BR) ​4.10% p.a.
Base Lending Rate (BLR) ​6.95% p.a.
​Base Financing Rate (BFR) ​6.95% p.a.

 

For illustration purpose, the effective lending/financing rate for a 30-year loan/financing of RM350,000 with no lock-in period is 4.75%.

Should you have any queries or for assistance, kindly call our Contact Centre at +603-2178 8888.

Thank you for banking with us.

NOTIS
 
Semakan Kadar Asas dan Kadar Pinjaman Asas/Kadar Pembiayaan Asas

Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai Rabu, 31 Januari 2018, Kadar Asas (KA), Kadar Pinjaman Asas (KPA) dan Kadar Pembiayaan Asas (KPA) Bank akan disemak seperti yang berikut:

​Kadar Asas (KA) ​Kadar Asas (KA)
​Kadar Pinjaman Asas (KPA) 6.95% setahun
​Kadar Pembiayaan Asas (KPA) 6.95% setahun

 

Bagi tujuan ilustrasi, kadar pinjaman/pembiayaan yang ditetapkan bagi pinjaman/pembiayaan selama 30 tahun sebanyak RM350,000 tanpa tempoh sekatan ialah 4.75%

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan, sila hubungi Pusat Panggilan kami melalui +603-2178 8888.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.