Targeted Repayment Assistance Programme / Program Bantuan Pembayaran Bersasar

Following the Budget 2021 announcement on the Targeted Repayment Assistance programme for the recipients of Bantuan Sara Hidup (BSH), the Bank will open the application for the programme once the list of the recipients of BSH is made available to the Bank, which is expected by 23 November 2020.


Merujuk kepada pengumuman Belanjawan 2021 mengenai program Bantuan Pembayaran Bersasar untuk penerima Bantuan Sara Hidup (BSH), pihak Bank akan membuka permohonan untuk program tersebut setelah senarai penerima BSH diberikan kepada pihak Bank, yang dijangka sebelum atau pada 23 November 2020.​