< Back to Announcements

​​​​​​​

NOTICE

Discontinuation of AmStar Current Account/-i Branding Cheque Book Issuance


Dear Valued Customers,

Please be informed that with effect from Wednesday, 20 March 2024, the Bank has discontinued AmStar Current Account/-i branding cheque book issuance. The cheque book request for AmStar Current Account/-i will be issued with AmBank/AmBank Islamic generic cheque book.

Should you require any clarifications, please speak to any of the Customer Service Officers at our branch or call our Contact Centre at 03-2178 8888, operating daily from 7.00 a.m. to 11.00 p.m.

Thank you for banking with us.

Protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor
A PIDM Member


NOTIS

Penghentian Pengeluaran Buku Cek Penjenamaan Akaun Semasa/-i AmStar


Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa Rabu, 20 Mac 2024, Bank telah menghentikan pengeluaran buku cek penjenamaan Akaun Semasa/-i AmStar. Permintaan buku cek untuk Akaun Semasa/-i AmStar akan dikeluarkan dengan buku cek generik AmBank/AmBank Islamic.

Jika anda memerlukan sebarang penerangan lanjut, sila berhubung dengan mana-mana Pegawai Khidmat Pelanggan di cawangan kami atau hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888, beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
Ahli PIDM

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​