NOTICE​

Revision of Deposit Interest/Profit Rates


Dear Valued Customers,

Please be advised that with effect from Monday, 1 July 2024, the board rate for our Savings Account/Savings Account-i and Current Account/Current Account-i will be revised as follows:


Basic Savings Account/
Basic Savings Account-i

Amount (RM) Rates Per Annum
All Balances 0.25%

Basic Current Account-i

Amount (RM) Rates Per Annum
All Balances 0.00%

AmWafeeq Savings Account-i

Amount (RM) Rates Per Annum
All Balances 0.20%

AmGenius Savings Account/
Savers’ G.A.N.G Account/Savers’ G.A.N.G Account-i

Amount (RM) Rates Per Annum
Up to RM100,000 2.05%
Above RM100,000 0.30%

AmStar Current Account/
AmStar Current Account-i

Amount (RM) Rates Per Annum
First RM5,000 0.00%
> RM5,000 - RM20,000 0.10%
> RM20,000 - RM100,000 0.50%
> RM100,000 - RM500,000 1.80%
Above RM500,000 2.10%

TRUE Savers Account/
TRUE Savers Account-i

Interest/Profit Component Rates Per Annum
Base Rate (All Balances) 0.15%
Bonus Rate* (Deposit) 1.30%
Bonus Rate* (Spend/Pay) 0.80%
Bonus Rate* (Invest or Insure/Takaful) Tier 1 2.00%
Bonus Rate* (Invest or Insure/Takaful) Tier 2 4.00%

*For bonus rate details, please visit ambank.com.my/TRUESA


Should you require any clarifications, please speak to any of the Customer Service Officers at our branch or call our Contact Centre at 03-2178 8888, operational daily from 7.00 a.m. to 11.00 p.m.

Thank you for banking with us.

Protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor

A PIDM memberNOTIS

Semakan Semula Kadar Faedah/Keuntungan Deposit


Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai Isnin, 1 Julai 2024, kadar niaga untuk Akaun Simpanan/Akaun Simpanan-i dan Akaun Semasa/Akaun Semasa-i kami akan disemak semula seperti yang berikut:


Akaun Simpanan Asas/
Akaun Simpanan-i Asas

Amaun (RM) Kadar Setahun
Semua Baki 0.25%

Akaun Semasa-i Asas

Amaun (RM) Kadar Setahun
Semua Baki 0.00%

Akaun Simpanan-i AmWafeeq

Amaun (RM) Kadar Setahun
Semua Baki 0.20%

Akaun Simpanan AmGenius/
Akaun Savers’ G.A.N.G/Akaun-i Savers’ G.A.N.G

Amaun (RM) Kadar Setahun
Sehingga RM100,000 2.05%
Melebihi RM100,000 0.30%

Akaun Semasa AmStar/
Akaun Semasa-i AmStar

Amaun (RM) Kadar Setahun
RM5,000 yang pertama 0.00%
> RM5,000 - RM20,000 0.10%
> RM20,000 - RM100,000 0.50%
> RM100,000 - RM500,000 1.80%
Melebihi RM500,000 2.10%

Akaun Penyimpan TRUE/
Akaun Penyimpan-i TRUE

Komponen Faedah/Keuntungan Kadar Setahun
Kadar Asas (Semua Baki) 0.15%
Kadar Bonus* (Deposit) 1.30%
Kadar Bonus* (Belanja/Bayar) 0.80%
Kadar Bonus* (Pelaburan atau Insurans/Takaful) Tahap 1 2.00%
Kadar Bonus* (Pelaburan atau Insurans/Takaful) Tahap 2 4.00%

*Untuk butiran kadar bonus, sila layari ambank.com.my/TRUESA


Jika anda memerlukan sebarang penerangan lanjut, sila berhubung dengan mana-mana Pegawai Khidmat Pelanggan di cawangan kami atau hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888, beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Ahli PIDM

​​​​​​​​