Revision of Foreign Currency Fixed Deposit/Foreign Currency Term Deposit-i Board Rate

Dear Valued Customers,

Please be informed that the Board Rate for our Foreign Currency Fixed Deposit/Foreign Currency Term Deposit-i will be revised as follows with effect from Monday, 27 May 2024:


Foreign Currency Interest/Profit Rate Per Annum
1 week 1 month 2 months 3 months 6 months 9 months 12 months
AUD 0.01% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 0.01% 0.10%
CNY 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
GBP 0.02% 0.05% 0.05% 0.05% 0.10% 0.01% 0.20%
HKD 0.02% 0.10% 0.15% 0.20% 0.30% 0.01% 0.40%
JPY 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
NZD 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
SGD 0.02% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.01% 0.45%
USD 0.05% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.01% 0.35%
EUR 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Should you require any clarifications, please speak to any of the Customer Service Officers at our branch or call our Contact Centre at 03-2178 8888, operational daily from 7.00 a.m. to 11.00 p.m.

Thank you for banking with us.

Protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor

A PIDM memberNOTIS

Semakan Semula Kadar Niaga Deposit Tetap Mata Wang Asing/Deposit Bertempoh Mata Wang Asing-i


Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa Kadar Niaga Deposit Tetap Mata Wang Asing/Deposit Bertempoh Mata Wang Asing-i kami akan disemak semula seperti yang berikut berkuat kuasa mulai Isnin, 27 Mei 2024:


Mata Wang Asing Kadar Faedah/Keuntungan Setahun
1 minggu 1 bulan 2 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
AUD 0.01% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 0.01% 0.10%
CNY 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
GBP 0.02% 0.05% 0.05% 0.05% 0.10% 0.01% 0.20%
HKD 0.02% 0.10% 0.15% 0.20% 0.30% 0.01% 0.40%
JPY 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
NZD 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
SGD 0.02% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.01% 0.45%
USD 0.05% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.01% 0.35%
EUR 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Jika anda memerlukan sebarang penerangan lanjut, sila berhubung dengan mana-mana Pegawai Khidmat Pelanggan di cawangan kami atau hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888, beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Ahli PIDM

​​​​​​​​​​​​​​​​