NOTICE
Revision of Interbank GIRO (IBG) Service Fees


Dear Valued Customers,​

Please be informed that with effect from Monday, 18 December 2023, the Service Fees for Interbank GIRO (IBG) will be revised as follows:


Type of Service Interbank GIRO (IBG)
Internet/Mobile Banking ATM Branch
(Over the Counter)*
Standing Instruction
(Periodical Transfer)
Fee Per
Transaction
Free RM0.10 RM0.30 RM0.30

*Service Fees are waived for senior citizens aged 60 years old and above, and disabled persons.

For further information on the fees and charges, kindly visit www.ambank.com.my/eng/rates-fees-charges.

Should you require any clarifications, please speak to any of the Customer Service Officers at our branch or call our Contact Centre at 03-2178 8888, operating daily from 7.00 a.m. to 11.00 p.m.

Thank you for banking with us.NOTIS

Semakan Semula Yuran Perkhidmatan GIRO Antara Bank (IBG)


Pelanggan yang Dihargai,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai Isnin, 18 Disember 2023, Yuran Perkhidmatan untuk GIRO Antara Bank (IBG) akan disemak semula seperti yang berikut:


Jenis Perkhidmatan GIRO Antara Bank (IBG)
Perbankan
Internet/Mudah Alih
ATM Cawangan
(Melalui Kaunter)*
Arahan Tetap
(Pemindahan Berkala)
Yuran Untuk
Setiap Transaksi
Percuma RM0.10 RM0.30 RM0.30

*Yuran Perkhidmatan adalah dikecualikan untuk warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas
serta orang kurang upaya.

Untuk maklumat lanjut tentang yuran dan caj, sila layari www.ambank.com.my/eng/rates-fees-charges

Jika anda memerlukan sebarang penerangan lanjut, sila berhubung dengan mana-mana Pegawai Khidmat Pelanggan di cawangan kami atau hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888, beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

Terima kasih kerana berurusan dengan kami.

​​​​​​